Donderdag 20 september 2018

Media Plaza, Utrecht

Aanvang 09.30 uur

Wat heeft het waterschap nodig om blijvend succesvol te zijn in de digitale transformatie? Zo luidt de centrale vraag tijdens het Startsymposium Digitaal Denken & Doen, dat plaatsvindt op donderdag 20 september 2018.

Digitalisering leidt tot een veranderende samenleving en organisaties. Voor de waterschappen betekent dit een andere, nieuwe wijze van omgaan met inwoners. Tegelijkertijd wordt kennis anders verzameld en gedeeld dan tot nu toe is gedaan. Om dit proces in goede banen te leiden hebben waterschappen andere talenten nodig. Het gaat om een digitale transformatie met organisatorische veranderingen.

Inmiddels staat de digitale transformatie bij alle waterschappen op de bestuurlijke agenda. Over dit thema wordt levendig kennis uitgewisseld. Nu het besef er is, komt de vraag op wat het waterschap nodig heeft om blijvend succesvol te zijn binnen deze transformatie. Het Waterschapshuis wil de waterschappen ondersteunen om de digitale transformatie een rol te laten spelen in de dagelijkse sturing van de ambtelijke organisatie.

Met twee key-note sprekers, zes workshops en drie rondetafels is er een interessant programma voor iedereen, die met de digitale transformatie aan de slag wil gaan.

PROGRAMMA:

Donderdag 20 september 2018

09.30 uur: Ontvangst

10.00 uur: Opening door Rogier van de Sande

10.15 uur: MARTIJN VAN BERKEL – Alles wordt anders bij het waterschap

10.30 UUR: KEY-NOTE - LARS SUDMANN: Transformation that sticks

Lars Sudmann is een adviseur, key-note spreker en executive coach op het terrein van leiderschap, strategie en innovatie en communicatie voor wereldwijde bedrijven en leiders. Hij is de eigenaar van Sudmann & Company, een netwerk voor consulting en managementtraining. Lars maakt gebruik van zijn ervaring als voormalig CFO voor België, Procter & Gamble, en adviseert over zijn expertise bij Fortune 500-bedrijven om betere resultaten te behalen. Hij ondersteunt uitvoerende teams in tijden van verandering, strategische omleiding, prestatieverbetering en omkering.

11.15 uur: Koffiebreak – Bezoek aan Experience Zone

11.30 uur: Break-out 1 – Verdiepen en Doen

Na het plenaire gedeelte, starten we met de break-outsessies. Een inhoudelijke deskundige en moderator begeleiden in totaal zes themagroepen. De verschillende themagroepen geven alle antwoord op de vraag “Waar moeten we als waterschap over twee jaar staan?”. De thema’s staan hieronder. Geef bij je aanmelding door bij welk thema je wilt aansluiten. Naast de themagroepen organiseren wij drie rondetafelgesprekken. De deelnemers worden door de organisatie van het symposium gevraagd.

THEMA 1: SLIMMER SCHOUWPROCES

Het traditionele schouwproces is ingericht door de onderhoudsplichtige landeigenaren aan te schrijven dat zij in een vaste periode onderhoud moeten uitvoeren. Vervolgens wordt “geschouwd” of aan deze onderhoudsplicht is voldaan en wordt waar nodig een handhavingsproces in gang gezet. In deze themagroep bespreken we wat de nieuwe digitale ontwikkelingen en moderne communicatiemiddelen middelen kunnen betekenen voor het schouwproces.

THEMA 2: INNOVATIEF WATERSCHAP

Een innovatief waterschap zijn willen we allemaal. Het gaat hier om de vernieuwingen die elkaar kruisen bij de oplossingen van automatisering met gevolgen op het sociale vlak en digitale transformatie. Welke vragen zijn van belang om in het komende jaren beantwoord te krijgen. Waar moeten we over twee jaar staan?

THEMA 3: DIGIBURGER, BURGER AAN HET ROER

De invloed van de gebruiker wordt steeds groter en er is steeds meer behoefte aan maatwerk per persoon. Dit zie je in ontwikkelingen als de omgevingswet en bij de digitale kanalen. Beide hebben invloed op hoe waterschappen met hun klanten in gesprek zijn. Wat is er nu nodig om verder te komen en hoe kan je de klant de goede invloed geven en zelf duidelijk zijn. Kan een bewoner zelf het waterpeil regelen, een aanvraag doen of het maaien organiseren? En welke vraag is er nodig om hier antwoord op te krijgen?

THEMA 4: DATA (BIG, DARK, WATER)

Data worden de ruwe olie van de toekomst. Als je hier een hoogwaardig product van kan maken kom je ergens. Binnen de waterschappen is er een gigantische hoeveelheid actuele en historische data beschikbaar. Deze data worden in sommige gevallen al ontsloten en bieden aan eenieder de kans om er iets mee te doen. Hoe gaan we hier met alle waterschappen samen mee om en wat is er nodig om de volgende stap te zetten en de ontwikkelingen bij en voor te blijven?

THEMA 5: DROOMSESSIE

Dromen doen we allemaal! Over welke vragen mijmer je dan en wat zijn dan de vragen die daar weer uit voortkomen? De beste ideeën heb je meestal niet achter je bureau en daarom organiseren wij een droomsessie waarin iedere vraag die aansluit op de digitale ontwikkeling binnen de waterschappen bedacht mag worden. Kom jij met ons mee dromen?

THEMA 6: WAT ZOU JIJ NIET MEER WILLEN DOEN?

Soms zijn er momenten dat je zaken op je werk overboord wilt zetten. Niet meer doen wat het werk wel van je vraagt. In deze workshop gaan we op zoek naar zaken die jij als overbodige noodzaak ziet. Welke zaken kunnen met behulp van digitalisering en automatisering worden overgenomen?

13.00 uur: Digi-Lunch – Bezoek aan Experience Zone

Lopende lunch. Tijd voor netwerken en het bekijken van de nieuwste digitale ontwikkelingen. Zeven bedrijven presenteren zich in de Experience Zone.

13.45 uur: Break-out 2 – Vervolg Verdiepen en Doen

In deze sessie wordt de vraagstelling door de themagroepen, onder leiding van deskundigen, verder geconcretiseerd. De drie rondetafels voegen zich samen in één rondetafel, die aangevuld wordt met digitale experts. Aan het eind van dit rondetafelgesprek liggen afspraken op tafel over hoe de digitale samenwerking vorm moet krijgen.

15.00 uur: Plenair – Terugblik ronde tafels en sessies

15.45 UUR: AFSLUITING - KIM SPINDER - Hijs de piratenvlag

Kim Spinder is naast ondernemer een veelgevraagde spreker in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Haar bedrijf Avanteers helpt organisaties zich klaar te maken voor de toekomst door medewerkers te activeren en hun mindset te veranderen waardoor er ruimte ontstaat om écht te innoveren. Kim spreekt over innovatie in organisaties, lef om zaken voor elkaar te krijgen en nieuwe manieren van samenwerken. Zij neemt je mee in de toekomst en spoort aan om nu in beweging te komen!

16.15 UUR: Borrel – Bezoek aan Experience Zone

Experience Ruimte

In de experience ruimte zullen een aantal toonaangevende bedrijven voorbeelden laten zien van de digitale transformatie.

Inschrijven

Aanmelden is kosteloos. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan past de organisatie een gewogen loting toe.

De door u ingevulde aanmeldgegevens worden verwerkt.

Even geduld a.u.b.

Sponsors: